Αρχική  > Περί...  > 21c-Skills

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Ο όρος “δεξιότητες του 21ου αιώνα” δεν είναι αφηρημένος και γενικός. Αντίθετα, αναφέρεται σε συγκεκριμένες δεξιότητες που έχουν αναγνωριστεί από εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, κυβερνητικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς. Όλες μαζί αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες για να μπορέσουν τα παιδιά να ανταποκριθούν με επιτυχία στην επαγγελματική τους ζωή και να συμμετέχουν με όλα τα απαραίτητα εφόδια στην εποχή της “4ης Τεχνολογικής Επανάστασης” του 21ου αιώνα.

Στην Astrolab Education εστιάζουμε:

  • στις δεξιότητες STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)
  • στις ψηφιακές δεξιότητες
  • στην κριτική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων
  • στη δημιουργικότητα
  • στη συνεργασία
  • στην αποτελεσματική επικοινωνία
  • στην πρόσβαση και στην ανάλυση της πληροφορίας