Αρχική  > Περί...  > Η Ομάδα

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η Astrolab Education ιδρύθηκε από μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται τον ενθουσιασμό τους για τις νέες τεχνολογίες και τον τρόπο που αυτές μπορούν να προάγουν την εκπαίδευση των παιδιών. Πέρα από αυτή την κοινή αφετηρία, τα μέλη της ομάδας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα από τομείς:

  • Εκπαίδευση και Παιδαγωγική
  • Εκπαιδευτική Ρομποτική
  • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
  • Πληροφορική
  • Ανάπτυξη συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και εποπτείας (Ναυτιλία, Βιομηχανία)

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα η εκπαίδευση να προάγει, από την προσχολική ακόμα ηλικία, τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, στην Astrolab Education, με πολλή αγάπη για τα παιδιά και με όραμα μας “τα παιδιά του σήμερα, καινοτόμοι του αύριο”:

  • Δημιουργούμε εκπαιδευτικά προγράμματα κατάλληλα για κάθε ηλικία
  • Επιδιώκουμε συνεργασίες με πανεπιστήμια και σχετικούς φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού
  • Συμμετέχουμε σε δράσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο συνδέοντας τους μαθητές μας με την ευρύτερη κοινότητα και τις εξελίξεις.