Αρχική  > Περί...  > Challenges

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Βρισκόμαστε στο κατώφλι της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Η καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων έχει επηρεαστεί και θα επηρεάζεται συνεχώς από τις ραγδαίες εξελίξεις σε τεχνολογίες και επιστήμες όπως η Μηχανομάθηση (Machine Learning), η Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science), η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), η Ρομποτική, η Εικονική και η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Virtual and Augmented Reality), τα Προηγμένα Συστήματα Ασφαλείας (Advanced Security Systems).

Θα πρέπει να είμαστε κατάλληλα εφοδιασμένοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, αλλά και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.

Στο μέλλον, οι 9 από τις 10 θέσεις εργασίας θα απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες, καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς όπως η γεωργία, η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές, η εκπαίδευση, το λιανικό εμπόριο, η ενέργεια, η ναυτιλία, η εφοδιαστική αλυσίδα, η διδασκαλία και η βιομηχανία τεχνολογίας την πληροφορίας και των επικοινωνιών. Την ίδια στιγμή, 169 εκατομμύρια Ευρωπαίοι μεταξύ 16 και 74 ετών - το 44% του πληθυσμού - δεν έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση STEM (EU STEM Coallition) και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο “Teachers and pupils STEM competence development in elementary school”:

 • Η ανάγκη για δεξιότητες STEM αυξάνεται, καθώς η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη οδηγείται από θέσεις εργασίας σχετικές με την επιστήμη (Science), την τεχνολογία (Technology), τη μηχανική (Engineering) και τα μαθηματικά (Mathematics).
 • Νέες θέσεις εργασίας θα προκύπτουν σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Το 45% των παιδιών που αρχίζουν τώρα το σχολείο θα απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας που σήμερα δεν υπάρχουν.
 • Προβλέπεται ότι ως το 2025 στην Ε.Ε. θα ανοίξουν περίπου 8,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας STEM, ενώ μέχρι το 2027 θα υπάρξει 43% έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες STEM.
 • Το 40% των πολιτών της Ε.Ε. θα πρέπει να διαθέτουν πτυχία STEM, έτσι ώστε να καλυφθεί στο σημερινό κενό στις αντίστοιχες δεξιότητες και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε.

Ο παράγοντας της Τέχνης (Art) που εμπλουτίζει το STEM σε STEAM έρχεται να ενισχύσει την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας. Επίσης, ενισχύει την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα, και την καινοτομία. Όλες αυτές οι δεξιότητες απαιτούνται για μια επιτυχημένη καριέρα σε οποιοδήποτε τομέα σπουδών.

Εκτός όμως από την επαγγελματική τους αποκατάσταση, τα παιδιά μέσα από την ενασχόλησή τους σε αντιστοιχες δραστηριότητες:

 • Ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους και τις κλίσεις τους, δεδομένα που μπορούν να εκμεταλλευτούν αργότερα με τη σωστή επιλογή επαγγέλματος.
 • Απενοχοποιούν το λάθος, ελευθερώνουν τη φαντασία τους, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και ανακαλύπτουν νέα πράγματα μέσα από διαδικασίες δοκιμής και λάθους.
 • Αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, δημιουργικότητας, συνεργασίας και επικοινωνίας.
 • Λειτουργούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον εξερεύνησης και μάθησης χωρίς την πίεση και το άγχος των βαθμών.

Αναφορές

 1. The Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Challenges, Min Xu, Jeanne M. David & Suk Hi Kim, International Journal of Financial Research Vol. 9, No. 2; 2018
 2. Education in the 4th Industrial Revolution, London College of International Business Studies
 3. The Fourth Industrial Revolution, Klaus Schwab, Encyclopedia Britannica
 4. 4th Industrial Revolution (4IR) Characteristics, John Hawthorne, IQSdirectory, 22/01/2018
 5. The Digital Skills Gap in Europe, 19 October 2017
 6. STEM to STEAM, Kent State University
A Digital Europe needs Digital Skills

European Union DG CONNECT

The ‘Why STEM?'-infographic

Zavod VseUk (Why STEM project)