Αρχική  > Περί...  > Our-Approach

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Στην Astrolab Education τα παιδιά παίζοντας εμπλέκονται σε μαθησιακές εμπειρίες, οι οποίες στηρίζονται στη διερευνητική - ανακαλυπτική μάθηση και τη συνεργασία.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματά μας περιλαμβάνουν δραστηριότητες που αξιοποιούν τη φυσική επιθυμία κάθε παιδιού να πειραματιστεί και να εξερευνήσει.

Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες, συμμετέχουν ενεργά στη διερεύνηση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου, διατυπώνουν τις ιδέες τους, πειραματίζονται και αναζητούν λύσεις, εφαρμόζοντας δημιουργικά τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει.

Πιστεύοντας βαθιά, αυτό που υποστήριξαν και επιβεβαίωσαν οι διάσημοι ψυχολόγοι Jean Piaget και Lev Vygotsky, ότι το παιχνίδι είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της γνωσιακής ανάπτυξης από τη γέννηση μέχρι την ενηλικίωση (Piaget 1962, Vygotsky 1962), η έννοια του παιχνιδιού κατέχει κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση των μαθησιακών εμπειριών που δημιουργούμε για τους μαθητές μας.