Αρχική  > Πρόγραμμα  > Τμήματα  > Ώρες Μαθημάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δευτέρα

  • 19:00 – 20:30 ~ Μαστεράκια (Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού)

Τρίτη

  • 18:15 – 19:45 ~ Μαστεράκια (Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού)
  • 18:30 – 19:30 ~ Αστεράκια Jr (προνήπιο, νήπιο)

Τετάρτη

  • 17:00 – 18:00 ~ Αστεράκια Jr (A’, B’ Δημοτικού)
  • 18:30 – 19:30 ~ Αστεράκια Jr (προνήπιο, νήπιο) – υπό διαμόρφωση
  • 18:30 – 20:00 ~ Αστρολάβοι (12+) – υπό διαμόρφωση

Παρασκευή

  • 17:30 – 18:30 ~ Αστεράκια Jr (Α’, Β’ Δημοτικού)

Σάββατο

  • 11:30 – 13:00 ~ Αστρολάβοι (12+)
  • 12:00 – 13:30 ~ Αστεράκια (Γ’, Δ’ Δημοτικού)

Σημείωση

Το πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση και νέα τμήματα θα προστίθενται σταδιακά. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την καταχώριση και την επεξεργασία των δεδομένων που υποβάλλω με αυτή τη φόρμα (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, και λοιπά συναφή) τα οποία γνωστοποιούνται στην Astrolab Education IKE μέσω της αιτήσεως επικοινωνίας ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τις προϋποθέσεις: α) ότι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις απαιτούμενες ενέργειες για την εκτέλεση των επιδιοκόμενων σκοπών της επικοινωνίας μας και β) την τήρηση των επιταγών του υπ. Αριθμ. 679/2016 Καν. ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πώς μάθατε για την Astrolab Education;