Αρχική  > Ώρες Μαθημάτων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-21

Σημείωση

  • Το πρόγραμμα μας εξελίσσεται διαρκώς σύμφωνα με τις εγγραφές και τα τμήματα που δημιουργούνται.
  • Για να δημιουργηθεί ένα τμήμα θα πρέπει να έχουν γραφτεί 4 μαθητές τουλάχιστον.
  • Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.